معرفی برترین های سه رشته ورزشی بانوان جام خوشه چین منطقه 5 کشور

معرفی برترین های سه رشته ورزشی بانوان جام خوشه چین منطقه 5 کشور

برترین های سه رشته ورزشی بانوان جام خوشه چین منطقه 5 کشور در قاین معرفی شدند.
آغاز دومین دوره مسابقات والیبال ساحلی در خوسف

آغاز دومین دوره مسابقات والیبال ساحلی در خوسف

دومین دوره مسابقات والیبال ساحلی در خوسف آغاز شد.
مصاف دوچرخه سواران خراسان جنوبی فردا در مسابقات قهرمانی جهان
به نمایندگی از ایران،

مصاف دوچرخه سواران خراسان جنوبی فردا در مسابقات قهرمانی جهان

فردا 4 دوچرخه سوارخراسان جنوبی به نمایندگی از ایران در مسابقات قهرمانی جهان2019 چین به مصاف حریفان خود می روند.
آغاز مراسم افتتاحیه مسابقات جام خوشه چین بانوان منطقه ۵ کشور

آغاز مراسم افتتاحیه مسابقات جام خوشه چین بانوان منطقه ۵ کشور

مراسم افتتاحیه مسابقات جام خوشه چین بانوان منطقه ۵ کشور ، سالن فتح المبین قائن آغاز شد.
درخشش ورزشکاران خراسان جنوبی در رقابت های میانداری کشور

درخشش ورزشکاران خراسان جنوبی در رقابت های میانداری کشور

ورزشکاران خراسان جنوبی در رقابت های میانداری کشور 4 مدال کسب کردند.
رقابت‌های منطقه‌ای جام خوشه چین در خراسان جنوبی

رقابت‌های منطقه‌ای جام خوشه چین در خراسان جنوبی

نخستین دوره رقابت‌های ورزشی روستاییان و عشایر منطقه پنج کشور با عنوان جام خوشه چین در خراسان جنوبی در حال برگزاری است.
رقابت های منطقه ای جام خوشه چین در خراسان جنوبی
خراسان جنوبی

رقابت های منطقه ای جام خوشه چین در خراسان جنوبی

رقابت های منطقه ای جام خوشه چین در خراسان جنوبی آغاز شد و به مدت دو روز ادامه دارد.
آغاز رقابت‌های منطقه‌ای جام خوشه چین در خراسان جنوبی

آغاز رقابت‌های منطقه‌ای جام خوشه چین در خراسان جنوبی

نخستین دوره رقابت‌های ورزشی روستاییان و عشایر منطقه پنج کشور با عنوان جام خوشه چین در خراسان جنوبی آغاز شد.
حضور دوبانوی دارتر خراسان جنوبی در مسابقات دارت  کشوری ایران زمین

حضور دوبانوی دارتر خراسان جنوبی در مسابقات دارت  کشوری ایران زمین

دوبانوی دارتر خراسان جنوبی در مسابقات دارت کشوری ایران زمین حضور دارند .
اعزام تیم کاراته شن ذن کیوکوشین بیرجند به مسابقات بین‌المللی یزد

اعزام تیم کاراته شن ذن کیوکوشین بیرجند به مسابقات بین‌المللی یزد

تیم کاراته شن ذن کیوکوشین آقایان بیرجند به نمایندگی از خراسان جنوبی به مسابقات بین‌المللی یزد اعزام شد.